STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw verlengde Karel V straat te Koningsbosch’, Echt-Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw verlengde Karel V straat te Koningsbosch’, Echt-Susteren

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft op 12 december 2012 het nieuwe postzegelbestemmingsplan “Woningbouw verlengde Karel V straat te Koningsbosch” vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van 14 grondgebonden woningen in diverse segmenten met de bijbehorende infrastructuur (Echt, sectie P, nrs. 350, 608 ged. 609., 610 en 725). De voorgenomen ontwikkeling maakt deel uit van het collegeprogramma en van de vastgestelde DOP-projecten. Het project draagt bij aan de leefbaarheid van de kern Koningsbosch. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 3 januari 2012 gedurende zes weken ter inzage in het Stadhuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. Tevens is het vastgesteld bestemmingsplan te vinden op de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en op RO-online (www.ruimtelijkeplannen.nl) onder kenmerk NL.IMRO.1711.BP20120355-VG01. Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voor zover de gemeenteraad bij de vaststelling het bestemmingsplan heeft gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, kan een ieder hieromtrent gedurende voornoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.