STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Kindcentrum te Nieuwstadt, Echt-Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. STAATSCOURANTOntwerp omgevingsvergunning Kindcentrum te Nieuwstadt, Echt-Susteren

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: • op 16 mei 2013, van gemeente Echt – Susteren, Nieuwe Markt 55 te Echt voor het realiseren van een breed kindcentrum op het perceel aan de Susterderweg te Nieuwstadt (sportpark Krekelzang). Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van maandag 27 mei 2013 gedurende een periode van 6 weken (tot en met zondag 07 juli 2013) op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur. Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot de Afdeling Dienstverlening, team Wabo. Gedurende de hierboven genoemde periode van 6 weken kunnen door belanghebbenden schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen, die op een van de bovenvermelde manieren zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.