GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan uitbreiding hoogspanningsstation Holtummerweg 5 te Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Susteren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan uitbreiding hoogspanningsstation Holtummerweg 5 te Susteren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Holtummerweg Susteren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Susteren

(NL.IMRO.1711.BPHoltummerweg5-OW01)Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van de capaciteit van het hoogspanningsstation aan de Holtummerweg 5 te Susteren. De uitbreiding is noodzakelijk om de netcapaciteit te kunnen vergroten in het kader van de energietransitie.Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt. Het plan is in te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.Echt-Susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “ontwerpbestemmingsplan Holtummerweg 5 te Echt”.De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met team Ruimtelijk Domein (0475-478 478).Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.