GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterrein Kavinksbosch, Susteren’

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 24-11-2023

  1. Bekendmakingen Susteren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterrein Kavinksbosch, Susteren’

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Kavinksbosch Susteren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Susteren

(NL.IMRO.1711.BP20230088-OW01)Het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterrein Kavinksbosch, Susteren’ voor een ieder ter inzage ligt. PlangebiedHet plangebied ligt aan Kavinksbosch 10A te Susteren en omvat de kadastrale percelen Susteren, sectie H, nrs. 1565 en 2544 (ged.).Het planIn het plangebied wordt een kleinschalig kampeerterrein gerealiseerd bestaande uit:-10 kampeerplaatsen;-1 bestaande vakantiewoning;-4 nieuwe vakantiewoningen;-1 gemeenschappelijke ruimte met een maximale oppervlakte van 100 m2.Het totale plan wordt ingepast in een voedselbos.ZienswijzenHet ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 24 november 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt en wel op maandag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Voorts kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.echt-susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden onder de codering: NL.IMRO.1711.BP20230088-OW01.Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterrein Kavinksbosch, Susteren’. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Leefomgeving (tel. 0475 - 478 478). Een afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging te zijn gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch een zienswijze kenbaar te maken. Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.