GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan "Hommelweg 1a te Susteren"

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Susteren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Hommelweg 1a te Susteren”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Hommelweg Susteren Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Susteren

(NL.IMRO.1711.BP20230094-OW01)Dit ontwerpbestemmingsplan biedt ruimte voor herontwikkeling van het recreatiebedrijf “Hommelhof” aan de Hommelweg 1a t/m 1R010 te Susteren tot een huisvestingslocatie voor internationale werknemers.Inhoud planontwikkelingHet voorgenomen plan gaat uit van herstructurering van de bestaande gebouwen op de locatie Hommelweg 1a t/m 1R010 te Susteren, tot maximaal 47 appartementen en studio’s ten behoeve van de huisvesting van internationale werknemers. De appartementen en studio’s (wooneenheden) zullen door 90 internationale werknemers tegelijkertijd worden gebruikt.TerinzageleggingHet ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt op dagen dat het gemeentehuis is geopend voor publiek.Daarnaast kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.Echt-Susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl ingezien worden.Indienen van zienswijzenGedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “Ontwerpbestemmingsplan Hommelweg 1a te Susteren”. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het team Ruimtelijk Domein (0475 - 478 478).Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Heeft u nog vragen? Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het bestemmingsplan niet? Neem dan contact op met dhr. S. van Helden via telefoonnummer 0475 – 478 478.

Unknown

 Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.