GEMEENTEBLADOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, woonzorgcomplex Daelzicht Jozefstraat in Susteren

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen Susteren
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, woonzorgcomplex Daelzicht Jozefstraat in Susteren

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij voornemens zijn hogere waarden vast te stellen voor een woonzorgcomplex vanwege railverkeerslawaai, als bedoeld in artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder.Het woonzorgcomplex wordt gerealiseerd aan de Jozefstraat in Susteren. In het nieuw te realiseren gebouw worden 32 zelfstandige groepswoningen en 4 zorgwoningen voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking gerealiseerd.Het ontwerpbesluit alsmede de overige relevante stukken liggen vanaf 15 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Echt-Susteren bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 te Echt. Tevens kunt u het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze digitale publicatie (zie linker kolom).Gedurende de terinzagetermijn kunnen door belanghebbenden ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig telefonisch een afspraak te maken voor overleg via telefoonnummer 0475-478 478.

Unknown

 Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.