GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Initieel omgevingsplan Echt-Susteren”

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Susteren
  2. GEMEENTEBLADBekendmaking ontwerpbestemmingsplan “Initieel omgevingsplan Echt-Susteren”

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

NL.IMRO.1711.BP20230993-OW01Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op bijna het gehele grondgebied van de gemeente Echt-Susteren. Om goed voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is gewerkt aan één bestemmingsplan voor de gemeente Echt-Susteren, waarin alle vigerende en onherroepelijke bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en verleende omgevingsvergunningen zijn samengevoegd. Dit betreft het ‘Initieel omgevingsplan Echt-Susteren’. Het samenvoegen van de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen, heeft beleidsneutraal plaatsgevonden. Er vindt dus geen verruiming of beperking van rechten plaats.Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis tot en met 1 februari 2024, Nieuwe Markt 55 te Echt. Het plan is in te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast kan het bestemmingsplan via de website van de gemeente Echt-Susteren (www.Echt-Susteren.nl) en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.Gedurende deze termijn bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen in te dienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij de gemeenteraad van Echt-Susteren, postbus 450, 6100 AL Echt, onder vermelding van “Ontwerpbestemmingsplan Initieel omgevingsplan gemeente Echt-Susteren”. De zienswijzen dienen voorzien te zijn van een duidelijke en volledige vermelding van naam, adres en motivering. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met team Ruimtelijk Domein (0475-478 478).Na afloop van de zienswijzenprocedure zal de gemeenteraad een standpunt innemen over de ingediende zienswijzen en een besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Unknown

 Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.