GEMEENTEBLAD Gemeente Echt-Susteren - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een caravan - Vlaskuilseweg 50, Maria Hoop

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Echt-Susteren

Geplaatst op Lokaalnieuwssusteren.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen susteren
  2. GEMEENTEBLAD Gemeente Echt-Susteren – verlening omgevingsvergunning – tijdelijk plaatsen van een caravan – Vlaskuilseweg 50, Maria Hoop

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Vlaskuilseweg Maria Hoop Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maria Hoop

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor omgevingsvergunningen hebben verleend:Maria HoopVlaskuilseweg 50, voor het tijdelijk plaatsen van een caravan, datum verzending 9 april 2021.BezwaarMocht u het met het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning niet eens zijn, kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL in Echt. Graag in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift vermelden ‘bezwaar’.Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:a.de naam en het adres van de indiener;b.de dagtekening;c.een omschrijving van ons besluit waartegen het bezwaar is gericht;d.de gronden van het bezwaar.Indien u bij ons een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is. Ingeval u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het verzoeken van een voorlopige voorziening dient u uw verzoek te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Echt-Susteren, 22 april 2021

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Lokaalnieuwssusteren.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Susteren. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Susteren

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.